Fidexco BVBA, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2010, inkomsten 2009

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,88
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.180,00 EUR
• VAA verwarming andere = 590,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 590,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 295,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 4,473 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 4,9730 %
• Debetintresten op rekening-courant = 10,30 %