Fidexco BVBA, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

documentatie

Deze pagina is in ontwikkeling. Hier zullen per onderwerp een aantal formulieren, artikels, berekeningtools,… worden opgenomen

Algemene info

Samenwonen of trouwen
Verplichte vermeldingen op factuur
Vermelding RPR op factuur
Voorbeeld van algemene voorwaarden uitgebreid
Voorbeeld van algemene voorwaarden – Kort
Info subsidies en steun
PMV info
Win-Win-leningen (recentste versie steeds op www.pmv.eu)

BTW
– Toepassing BTW bouw
Sociaal statuut
sociaal VAPZ

Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot

CO²-uitstoot Aftrek%
Diesel Benzine
< 60 g < 60 g 100
60 g tot 105 g 60 g tot 105 g 90
106 g tot 115 g 106 g tot 125 g 80
116 g tot 145 g 126 g tot 155 g 75
146 g tot 170 g 156 g tot 180 g 70
171 g tot 195 g 181 g tot 205 g 60
> 195 g > 205 g 50

Bij 0 uitstoot CO2, is de fiscale aftrekbaarheid 120 %

 

Voorafbetaling belastingen

Om de voorafbetalingen van belastingen aan te moedigen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Dit heeft tot gevolg dat het belastingvermeerderingspercentage bij geen of onvoldoende voorafbetalingen minimum 2,25% zal bedragen. Deze nieuwe regeling geldt vanaf aanslagjaar 2018.

Om geen belastingvermeerdering aangerekend te krijgen, dient er dus voldoende te worden vooraf betaald (- dit met uitzondering van beginnende zelfstandige/-vennootschap).

Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.
Bonificatie (aanslagjaar 2018) (voor boekjaar gelijk aan kalenderjaar) :

·1ste voorafbetaling (10 april 2017): 3%

·2de voorafbetaling (10 juli 2017): 2,5%

·3de voorafbetaling (10 oktober 2017): 2%

·4de voorafbetaling (20 december 2017): 1,5%

 

Voor aanslagjaar 2019 zijn de bedragen als volgt :

Globaal vermeerderingspercentage : 6,75 %

Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.
Bonificatie (aanslagjaar 2019) (voor boekjaar gelijk aan kalenderjaar) :

·1ste voorafbetaling (10 april 2018): 9%

·2de voorafbetaling (10 juli 2018): 7,5%

·3de voorafbetaling (10 oktober 2018): 6%

·4de voorafbetaling (20 december 2018): 4,5%

 

Een bijkomende wijziging is dat er geen belastingvermeerdering wordt toegepast indien de berekende vermeerdering minder bedraagt dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend of minder is dan 50 euro. Dit is een verstrenging ten opzichte van de vorige wetgeving, waar dit op 1% stond.

 

Afschaffing BTW-voorschotten

Voorheen moest een belastingplichtige die koos voor een BTW-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal, moest er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde BTW van het vorige kwartaal worden betaald.

Dit systeem werd vanaf 01.04.2017 afgeschaft. Vanaf dan is het niet meer verplicht deze voorschotten te betalen.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, moet er wel een voorschot worden betaald voor 24 december van ieder jaar met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal.