Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

documentatie

Deze pagina is in ontwikkeling. Hier zullen per onderwerp een aantal formulieren, artikels, berekeningtools,… worden opgenomen

Algemene info

Samenwonen of trouwen
Verplichte vermeldingen op factuur
Vermelding RPR op factuur
Voorbeeld van algemene voorwaarden uitgebreid
Voorbeeld van algemene voorwaarden – Kort
Info subsidies en steun
PMV info
Win-Win-leningen (recentste versie steeds op www.pmv.eu)

BTW
– Toepassing BTW bouw
Sociaal statuut
sociaal VAPZ

Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot (vanaf 2020)

120 - (0,5 x CO²-uitstoot x coëfficiënt) = fiscale aftrekbaarheid
Diesel = 1 / Benzine & LPG = 0,95 / Aardgas = 0,9
CO²-uitstootDieselBenzine-LPGAardgas
0 g (elektrisch)100 %100 %100 %
1 - 60 g100 % - 90 %100 % - 91,5 %100 % - 93 %
61 - 105 g89.5 % - 67.5 %91 % - 70 %92.5 % - 73 %
106 - 115 g66.7 % - 62.5 %70 % - 60 %72 % - 64 %
116 - 145 g62 % - 50 %60 % - 50 %63 % - 50 %
146 - 170 g50 %50 %50 %
171 - 19550 %50 %50 %

Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot (tot en met 2019)

AftrekpercentageCO²-uitstoot CO²-uitstoot
DieselBenzine
120 %0 g0 g
100 %< 60 g< 60 g
90 %60 g - 105 g60 g - 105 g
80 %106 g - 115 g106 g - 125 g
75 %116 g - 145 g126 g - 155 g
70 %146 g - 170 g156 g - 180 g
60 %171 g - 195 g181 g - 205 g
50 %> 195 g>205 g

 

Voorafbetaling belastingen

Om de voorafbetalingen van belastingen aan te moedigen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Dit heeft tot gevolg dat het belastingvermeerderingspercentage bij geen of onvoldoende voorafbetalingen minimum 2,25% zal bedragen. Deze nieuwe regeling geldt vanaf aanslagjaar 2018.

Om geen belastingvermeerdering aangerekend te krijgen, dient er dus voldoende te worden vooraf betaald (- dit met uitzondering van beginnende zelfstandige/-vennootschap).

Voor aanslagjaar 2019 en 2020 zijn de bedragen als volgt :

Globaal vermeerderingspercentage : 6,75 %

Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.
Bonificatie (aanslagjaar 2019) (voor boekjaar gelijk aan kalenderjaar) :

·1ste voorafbetaling (10 april 2019): 9%

·2de voorafbetaling (10 juli 2019): 7,5%

·3de voorafbetaling (10 oktober 2019): 6%

·4de voorafbetaling (20 december 2019): 4,5%

 

Een bijkomende wijziging is dat er geen belastingvermeerdering wordt toegepast indien de berekende vermeerdering minder bedraagt dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend of minder is dan 50 euro. Dit is een verstrenging ten opzichte van de vorige wetgeving, waar dit op 1% stond.

 

Voor aanslagjaar 2021 zijn de bedragen als volgt :

Globaal vermeerderingspercentage : 6,75 %

Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.
Bonificatie (aanslagjaar 2019) (voor boekjaar gelijk aan kalenderjaar) :

·1ste voorafbetaling (12 april 2021): 9%

·2de voorafbetaling (12 juli 2021): 7,5%

·3de voorafbetaling (11 oktober 2021): 6%

·4de voorafbetaling (20 december 2021): 4,5%

 

 

Afschaffing BTW-voorschotten

Voorheen moest een belastingplichtige die koos voor een BTW-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal, moest er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde BTW van het vorige kwartaal worden betaald.

Dit systeem werd vanaf 01.04.2017 afgeschaft. Vanaf dan is het niet meer verplicht deze voorschotten te betalen.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, moet er wel een voorschot worden betaald voor 24 december van ieder jaar met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal.

Omwille van Corona-steunmaatregel, is de betaling van dit voorschot voor 2020 en 2021 niet meer vereist

Hervorming Venb AJ 2019 en AJ 2020 (boekjaren vanaf 01.01.2018)

Voordelige maatregelNadelige maatregel
Verlaging van tarief van 33,99 % naar 29,58 %. KMO-tarief van 20,40 % op de eerste 100.000 EURBeperking notionele intrestaftrek
Investeringsaftrek van 20 %Minimum belastbare basis
DBI-aftrek van 100 % (ipv 95 %)Meerwaarde op aandelen soms belastbaar
Vooruitbetaalde kosten fiscaal te spreiden
Voorzieningen voor risico's en kosten fiscaal beperkt
Verhoging vermeedering wegens onvoldoende voorafbetalingen
Belastingsupplementen bij controle niet meer verrekenbaar met aftrekken
Hogere sancties bij niet indienen van aangifte
Bij kapitaalvermindering wordt ook proportioneel deel van reserves uitgekeerd (belast met RV)
Minimumbezoldiging van 36.000 EUR naar 45.000 EUR
...

Hervorming Venb AJ 2021 (boekjaren vanaf 01.01.2020)

Voordelige maatregelNadelige maatregel
Verdere verlaging naar 25% (zonder crisisbijdrage) en KMO-tarief van 20 % op de eerste 100.000 EURNaast de maatregelen van AJ 2019 en 2020 komen volgende er bij :
Vrijgestelde reserves kunnen aan verlaagde tarieven worden belast (en vervolgens uitgekeerd)Autokosten op basis van reële CO2-uitstoot
Mogelijk van fiscale consolidatie binnen groepen)Degressieve afschrijvingen fiscaal niet meer van toepassing
DBI-aftrek van 100 % blijftEerste afschrijving wordt altijd pro rata temporis (zoals nu reeds voor grote vennootschappen bestaat)
Regel inzake marktconforme creditintrest op R/C wordt van kracht
Intrestaftrek beperkt tot 30 % van fiscale EBITDA
Aanpassing aanslag geheime commissielonen
Aftrek voor bijkomend personeel, stagebonus,... wordt afgeschaft
...