Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2011, inkomsten 2010

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,87
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.480,00 EUR
• VAA verwarming andere = 740,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 740,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 370,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 3,800 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 4,300 %
• Debetintresten op rekening-courant = 9,00 %