Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2012, inkomsten 2011

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,97
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,5790
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.640,00 EUR
• VAA verwarming andere = 820,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 820,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 410,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 3,425 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 3,925 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,50 %