Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2013, inkomsten 2012

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4.10
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,6349
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.820,00 EUR
• VAA verwarming andere = 820,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 910,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 410,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 3,00 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 3,500 %
• Debetintresten op rekening-courant = 9,50 %