Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2014, inkomsten 2013

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,19
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,6813
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.870,00 EUR
• VAA verwarming andere = 840,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 930,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 420,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 2,742 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 3.242 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,80