Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2015, inkomsten 2014

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,23
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,7000
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.900,00 EUR
• VAA verwarming andere = 850,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 940,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 430,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 2,63 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 3.13 %
• Debetintresten op rekening-courant = 9,20 %