Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2016, inkomsten 2015

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,23
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,7057
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.900,00 EUR
• VAA verwarming andere = 860,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 950,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 430,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 1,63 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 2.13 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,16 %