Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2018, inkomsten 2017

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,39
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,7491
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.950,00 EUR
• VAA verwarming andere = 880,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 970,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 440,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 0,237 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 0.737 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,78 %