Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2019, inkomsten 2018

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,47
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,7863
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 1.990,00 EUR
• VAA verwarming andere = 900,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 990,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 450,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 0,746 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 1,246 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,94 %