Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2020, Inkomsten 2019

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,57
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,8230
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 2.030,00 EUR
• VAA verwarming andere = 910,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 1.010,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 460,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 0,726 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 1,226 %
• Debetintresten op rekening-courant = 8,78 %