Fidexco BV, Menenstraat 476, 8560 Wevelgem (België)Tel. 056/75.60.48 – 056/31.20.87 Fax. 056/75.44.40 contact@fidexco.be

kerncijfers

Aanslagjaar 2021, Inkomsten 2020

• Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,60
• Indexatie kadastraal inkomen = 1,8492
• VAA verwarming bedrijfsleiders = 2.060,00 EUR
• VAA verwarming andere = 930,00 EUR
• VAA elektriciteit bedrijfsleider = 1.030,00 EUR
• VAA elektriciteit andere = 460,00 EUR
• Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen = 0,000 %
• Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen = 0,408 %
• Debetintresten op rekening-courant = nog niet gekend